แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแบบฝึกทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย

  1. ปก  2. เนื้อหา 3. แบบตอบรับ  4. หนังสือตอบรับ

สามารถดาวน์โหลดรูปเล่มได้ลิงค์ข้างล่าง ชื่ือ รวมเล่มชุดที่ 611

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์

ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

ประกอบด้วย

  1. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์
  2. นายชโยดม ดอกแก้ว
  3. ภูริทัต  ตัณฑ์สุระ
  4. นางสาวสายธาร ปะติตัง

ผู้ควบคุมฝึกสอน ครูธีระพล เสาะแสวง

13938492_10206507211590131_6483820356941972524_n

20160817_085024

20160817_085553

20160712_165246

14054329_10206507212390151_3808485930646968816_o

 

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปี 2559 ระดับจังหวัด

20160722_093207

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย

20160722_091521

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส

ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว

ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล

โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2

ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3. นายวชิรวิทย์ กิจกอานันท์

ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

10887_1573972936252902_7478543964932257614_n 1914494_1573972919586237_6165275401954915473_n 10157115_1573379676312228_5335161259145862393_n 10405519_1573379649645564_182446290853451858_n 10478531_1573379972978865_948051261891818615_n

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

12743548_1128809177131807_92299812648724233_n

ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง

10325400_1128809273798464_7158689524071827988_n

ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร

10154182_1128809090465149_7174466525321043689_n 10994070_1128809040465154_7320569701187986437_n 12733384_1128808297131895_4805136567742735407_n 12744155_1128808813798510_6996841761200818255_n 12745858_1128809070465151_2457558022512158131_n

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

1 2 3 4 5