กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพ

เรียน..คุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เคารพ งานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธร —-> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานมาตรฐาน งานมาตรฐาน สุขศึกษา งานมาตรฐาน สังคมศึกษา งานมาตรฐาน ศิลปะ งานมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ งานมาตรฐาน ภาษาไทย งานมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศ งานมาตรฐาน คณิตศาสตร์ งานมาตรฐาน การงาน,คอมพิวเตอร์ 2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสรุปผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา กลุ่มสาระฯสังคมฯ กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯการงานฯ คอมพิวเตอร์ฯ 3. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสมรรถนะ สมถรรนะภาษาไทย สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯสุขศึกษา สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯคณิต สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯการงาน ฯ คอมฯ สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯ สังคมฯ สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯ ศิลปะ สมถรรนะทุกกลุ่มสาระฯ วิทย์ […]

Read more