Categories

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ“สิรินธร ตรึงจิต ศิษย์นิรันดร์…”เพื่อเป็นการไว้อาลัยคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ชิงรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเงินสด รายละเอียดรางวัล 1.

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

พิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเบิกพระเนตรรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคาร ๑

ศิษย์เก่ากลับมาแนะแนวน้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมใจกันมาแนะแนวน้องๆนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE/SME) เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ เขาใหญ่ โอโซนวัลเลย์ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมการแสดงงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์ ณ บริเวณสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์