โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังทุกความคิดเห็น

0Answer
43View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Oct 15, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Answer
129View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Sep 07, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Answer
128View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Aug 30, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

November 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
10
11
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
12
13
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
14
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • วันสุดท้ายการส่งรายงานการปฏิบัติงาน
15
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
17
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
19
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2563
22
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
25
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
27
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
28
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • อบรมกฎหมายวินัยการปฏิบัติราชการ
29
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • อบรมกฎหมายวินัยการปฏิบัติราชการ
 • ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ม.1, ม.4
30
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

Read more

ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคาร 6

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-1-ปี-2563

ปพ4-2563-รายบุคคล-2563

เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านทราบ

   1. งานกิจการนักเรียนได้นำ ปพ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้

   2. ปก ปพ.4 งานกิจการนักเรียนได้จัดทำเป็นปัจจุบันแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ 

   3. กำหนดส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิการยน 2563  โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่องานกิจการนักเรียนจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ต้อนรับ นายธีรศักดิ์ อาษา เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมต้อนรับนายธีรศักดิ์ อาษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมธารน้ำใจ รงเรียนสิรินธร

1 2 3 102