ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

November 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
10
11
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
12
13
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
14
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • วันสุดท้ายการส่งรายงานการปฏิบัติงาน
15
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
17
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
19
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2563
22
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
25
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
27
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
28
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • อบรมกฎหมายวินัยการปฏิบัติราชการ
29
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • อบรมกฎหมายวินัยการปฏิบัติราชการ
 • ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ม.1, ม.4
30
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563