ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

February 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
2
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.2
3
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.3
4
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • ติว GAT ภาษาไทย
5
 • ติว GAT ภาษาไทย
 • ติวภาษาอังกฤษ ม.3 EP
6
 • ติวภาษาไทย ม.3 EP
7
8
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
9
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.5
10
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.6
11
12
13
14
15
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
16
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
17
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28