กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูทรงไทย ปิยโชติสกุลชั […]

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร […]

12