กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย ระดับภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย ระดับภาค

นายนครินทร์  สระแก้ว  ชั้น ม.5/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ซูโดกุ  ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  จ.ขอนแก่น วันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 

Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit  Leaders

Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

นางรัตนา  รัตนกาญจน์  และ  นางภัคภร  ใสแจ่ม   หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธร   ได้รับรางวัล  “Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit  Leaders” จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “ทรู  เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่ 11  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559” ณ  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  10- 11  กันยายน พ.ศ. 2559

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบด้วย นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์ นายชโยดม ดอกแก้ว ภูริทัต  ตัณฑ์สุระ นางสาวสายธาร ปะติตัง ผู้ควบคุมฝึกสอน ครูธีระพล เสาะแสวง  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ  A – MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A – MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   รายการการแข่งขัน A – MATH & SUDOKU SURIN 2016  ครั้งที่ 1  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1190763447649801/ หรือ  Download  file  ด้านล่างนี้  

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปี 2559 ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร  และโรงเรียนในเขตภาคอีสาน  สมัครและเข้าร่วมการแข่งขัน  [ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าแข่งขัน ] เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมา