กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เอกสารนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เอกสารนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดคลิกตรงนี้ [ ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ อ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ]

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2559                             เอกสารชุดที่ 1            เอกสารชุดที่ 2   

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1, 2 และ 3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนารายวิชาฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2 ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3. นายวชิรวิทย์ กิจกอานันท์ ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224