กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

เดิน-วิ่ง 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

เดิน-วิ่ง 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เริ่มเวลา 05.00 น. มีโล่ เหรียญ เสื้อ เกียรติบัตร อาหารอร่อยๆ ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์27-31 ก.ค. 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    ครูพอย สุดจำนงหัวหน้ากลุ่มสาระโทรศัพท์ 081-977-6633E-mail –  ครูประยูรศรี กระจายกลางโทรศัพท์ 086-243-4951E-mail –  ครูบรรจบ ด้วงมั่งโทรศัพท์ 081-997-0937E-mail –  ครูวัชระ ชาญศรีโทรศัพท์ 081-976-1295E-mail –  ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวทโทรศัพท์ 086-828-9207E-mail –  ครูณัฐพร วงละครโทรศัพท์ 083-965-6955E-mail –  ครูอำพล รติธรรมกุลโทรศัพท์ 086-719-3181E-mail –  ครูศุภชัย จันทร์คำโทรศัพท์ 089-995-9148E-mail –   ครูสุนิศา สุดจำนงโทรศัพท์ –E-mail –   *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th