กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

เดิน-วิ่ง 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

เดิน-วิ่ง 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เริ่มเวลา 05.00 น. มีโล่ เหรียญ เสื้อ เกียรติบัตร อาหารอร่อยๆ ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์27-31 ก.ค. 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    ครูพอย สุดจำนงหัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประยูรศรี กระจายกลาง  ครูบรรจบ ด้วงมั่ง  ครูวัชระ ชาญศรี  ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท  ครูณัฐพร วงละคร  ครูอำพล รติธรรมกุล  ครูศุภชัย จันทร์คำ   ครูสุนิศา สุดจำนง   *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th