กิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมินดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ด้านจริยธรรมในการทำวิจัย” (Research Ethic) กับคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมินดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ด้านจริยธรรมในการทำวิจัย” (Research Ethic) กับคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. โรง […]

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร ร่วมงานเฉลิ […]