กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จ […]

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดก […]

ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิรินธร จังห […]