ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนขอรับ UserName และ Password เพื่อสมัครออนไลน์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

โรงเรียนขอรับ UserName และ Password เพื่อสมัครออนไลน์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

เว็บไซต์สมัครออนไลน์กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต […]

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธี […]

ศิษย์เก่า รร.สิรินธร รุ่น 09 มอบมอบเงิน เพื่อสร้างอาคาร 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

ศิษย์เก่า รร.สิรินธร รุ่น 09 มอบมอบเงิน เพื่อสร้างอาคาร 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

คุณสิริกาญจน์ รุ่งธนเกียรติและเพื่อนๆ ศิษย์เก่า รร.สิริ […]