งานบริหารวิชาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “A-MATH & SUDOKU SURIN  2017  ครั้งที่ 2”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2”

“สมัครวันนี้ – 14 กรกฎาคม 2560”  ทาง www.sirin.ac.th  หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  อาคาร 5 ชั้น 2 (ค่าสมัคร 100/ทีม)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ fb : math@sirin  line id : sedkeaw2 หรือ โทร. 09 – 5601 – 5536, 08 – 9625 – 8720 –>   สมัคร A-MATH ระดับ ม.ต้น–>   สมัคร A-MATH ระดับ ม.ปลาย–>  สมัคร SUDOKU ระดับ ม.ต้น–>  สมัคร SUDOKU ระดับ ม.ปลาย

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป