งานบริหารวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 (9 มี.ค.) และ ม.4 (10 มี.ค.) มอบตัวพร้อมกัน (11 มี.ค.) ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง