ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศโรงเรียนสิรินธรให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

ให้นักเรียนใช้ตารางเรียนปรับปรุงครั้งที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 >> ดูตารางเรียนใหม่

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โรงเรีนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

IMG_0001

1 2 3