กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 ซูโดกุ รุ่นสมัครเล่น ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และแบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 2562” โดย นางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เอแม็ท รุ่น ม.ปลาย หญิง ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และแบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 2562” โดย นางสาวกนกพร เลาหพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ป […]

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล […]

ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่สามารถทำข้อสอบ O-NET […]

ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธี […]