เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกข้อความ แบบประเมินแผนฯ วก 1.1/62 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ วก 1.2/62 แบบประเมินงานวิจัย วก 1.3/62

View More เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างรูปแบบและข้อมูลการเขียนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

View More ตัวอย่างรูปแบบและข้อมูลการเขียนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง)

View More รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

View More เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018