ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

 >> คลิกที่นี่เพื่อไปกรอกข้อมูลยืนยันการรายงานตัว << 

101766_ประกาศผลโควตา-ม.4-ปี-63-ประเภท-ม.3-เดิม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Sirindhorn School Test ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Sirindhorn School Test ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามลิงค์นี้ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1sdsjWXWSC0KiKv5o20y_9a-UcwTiH-Hd?usp=sharing

ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2562

ปพ4-61-รายบุคคล-2562

เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านทราบ

   1. งานกิจการนักเรียนได้นำ ปพ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาจัดวางไว้เพื่อให้คุณครูนำไปดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 2 แล้ว ให้คุณครูติดต่อรับได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน

   2. ปก ปพ.4 งานกิจการนักเรียนได้จัดทำเป็นปัจจุบันแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ครับ 

   3. หากคุณครูดำเนินการสรุป ปพ.4 ในภาคเรียนที่ 2 แล้วเสร็จ ให้นำภาคเรียนที่ 1 มาเป็นภาคผนวก รวมเป็นเล่มเดียวกัน

   4. กำหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563  โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่องานกิจการนักเรียนจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป

1 2 3 6