ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

View More ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

View More ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

View More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกข้อความ แบบประเมินแผนฯ วก 1.1/62 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ วก 1.2/62 แบบประเมินงานวิจัย วก 1.3/62

View More เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

View More ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

View More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

View More ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม