รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับใช้ชั่วคราว ณ 7 พ.ค. 62)

เรียน    คุณครูประจำวิชาทุกท่าน รายชื่อนักเรียนนี้เป็นฉบับใช้ชั่วคราว หากพบเห็นปัญหาหรือความบกพร่องใดๆ คุณครูแจ้งได้ทันทีกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือโทร 083 3735495 ครูสมหมาย ขอบคุณครับ >> คลิกที่นี่ เพื่อไปดาวน์โหลดรายชื่อ

View More รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับใช้ชั่วคราว ณ 7 พ.ค. 62)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

View More ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

View More ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

View More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกข้อความ แบบประเมินแผนฯ วก 1.1/62 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ วก 1.2/62 แบบประเมินงานวิจัย วก 1.3/62

View More เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

View More ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

View More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ