ประกาศโรงเรียนสิรินธรให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

ให้นักเรียนใช้ตารางเรียนปรับปรุงครั้งที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 >> ดูตารางเรียนใหม่

ประกาศห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์​

รายละเอียดเพิ่มเติม
******************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
******************************************************
 
1 2 3 21