แจ้ง นักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563

EP-List-name-M.4-2563

แจ้ง นักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ม.1 รายงานตัววันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ม.4 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ โดมรวมใจสิรินธร

ลำดับที่-1-ม.1-smte

ลำดับที่-2-ม.1-sme

ลำดับที่-3-ม.1-ep

ลำดับที่-4-ม.4-smte

ลำดับที่-5-ม.4-sme

ลำดับที่-6-ม.4-ep

ลำดับที่-7-ม.4-ilp

ยกเลิกพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

713054

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

>>> แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสอบแข่งขันความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn Test ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 <<<

ประกาศผล-Sirindhorn-School-Test-2019

Sirin-Test-2019_Announced_P4-6_Math

Sirin-Test-2019_Announced_P4-6_Science

Sirin-Test-2019_Announced_P4-6_English

Sirin-Test-2019_Announced_M1_Math

Sirin-Test-2019_Announced_M1_Science

Sirin-Test-2019_Announced_M1_English

Sirin-Test-2019_Announced_M2_Math

Sirin-Test-2019_Announced_M2_Science

Sirin-Test-2019_Announced_M2_English

Sirin-Test-2019_Announced_M3_Math

Sirin-Test-2019_Announced_M3_Science

Sirin-Test-2019_Announced_M3_English

Sirin-Test-2019_Announced_M4_Math

Sirin-Test-2019_Announced_M4_Science

Sirin-Test-2019_Announced_M4_English

Sirin-Test-2019_Announced_M5_Math

Sirin-Test-2019_Announced_M5_Science

Sirin-Test-2019_Announced_M5_English

1 2 3 19