จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560

จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 (Personal Divided  By positions)   ตำแหน่ง จำนวน   หมายเหตุ ชาย หญิง รวม ผู้อำนวยการ 1 – 1   รองผู้อำนวยการ 1 – 1…

View More จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560