การแข่งขันกิจกรรมสิรินธรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

** แก้ไขประกาศ การแข่งขัน ASEAN QUIZ จากทีม 2 คน เป็น เดี่ยว **

** แก้ไขประกาศ การแข่งขันกลุ่มภาษาไทยและคณิตศาสตร์ แข่งขันวันที่ 21  ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย**

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. สังคมศึกษา
  4. สุขศึกษาและพลศึกษา
  5. คอมพิวเตอร์
  6. ภาษาต่างประเทศ
  7. ภาษาจีน

 

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน AM&SU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

Score A-MATH 2017 M.1-3

Score A-MATH 2017 M.4-6

Score SUDOKU 2017 M.1-3

Score SUDOKU 2017 M.4-6

หมายเหตุ  :  ระดับเหรียญ  คิดตามเกณฑ์ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการ A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

>>>  กรุณาตรวจสอบรายชื่อ   เบอร์โต๊ะ/เลขที่นั่งสอบ  ให้ถูกต้อง

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_AM M.1-3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_AM M.4-6

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_SU M.1-3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_SU M.4-6

 

กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์  ที่ 23 กรกฎาคม 2560

การแข่งขันซูโดกุ  ณ หอประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.

14.00 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน  ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันซูโดกุ

ประกาศผลการแข่งขัน

มอบรางวัล

 

การแข่งขันเอแม็ท  ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น. 09.30 – 10.15 น.

10.20 – 11.05 น.

11.10 – 12.00 น.

12.00 – 12.45 น.

12.50 – 13.35 น.

13.40 – 14.10 น.

14.10 – 14.55 น.

15.00 – 15.45 น.

15.50 – 16.35 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 2 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 3

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 4 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พัก

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 5

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

หมายเหตุ        –  ไม่รับสมัครผู้แข่งขันเพิ่มเติมในวันจัดการแข่งขัน

–  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทให้นำกระดาน  เบี้ย  และแร็กมาด้วย

–  ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  ภายในวันที่  28  กรกฎาคม  2560

ทางเว็บไซต์ www.sirin.ac.th  หรือ  facebook : math@sirin

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร

นางภัคภร  ใสแจ่ม    โทร. ๐๙ – ๕๖๐๑ – ๕๕๓๖    ID Line : sedkeaw2

นางเรไร  เผือดนอก   โทร. ๐๘ – ๙๖๒๕ – ๘๗๒๐

แชมป์ซูโดกุ ม.ปลาย คนแรกของรายการ สตั้ดดี้พลัส ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุ ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นายนครินทร์  สระแก้ว  นักเรียนชั้น ม.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันซูโดกุ  ม.ปลาย

ในรายการ  สตั้ดดี้พลัส ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุ ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

และ

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญจริญพันธ์ทวี  นักเรียนชั้น ม.3/4

ได้รับรางวัลที่ 5   การแข่งขันซูโดกุ  ม.ต้น

 

1 14 15 16 17 18 20