ประกาศผลการแข่งขัน The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

ประกาศผลการแข่งขัน-2019-ปะหน้า.jpg

Result-2019_A-Math_P.4-M.3

Result-2019_A-Math_M.4-M.6-1

มีการแก้ไขผลการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ป.4 – ม.3 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Result-2019_Sudoku_P.4-M.3-1

Result-2019_Sudoku_M.4-M.6-1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  • สูตรคูณ ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขันสูตรคูณ ม.ต้น_62

  • สูตรคูณ ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขันสูตรคูณ_62

  • คิดเลขเร็ว ม.ต้น 

ประกาศผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว _2562.pdf ม.ต้น

  • คิดเลขเร็ว ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว _2562.pdf ม.ปลาย

  • Sudoku ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขัน SUDOKU _M1-3_2562

  • Sudoku ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน SUDOKU _M4-6_2562

  • A-Math ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขัน-A-MATH-ม.ต้น

  • A-Math ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน-A-MATH-ม.ปลาย

 

1 2 3 4 17