ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

ยืนยันสิทธิ์-ม.4-ปี-2563-ประเภท-ม.3-เดิม

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

 >> คลิกที่นี่เพื่อไปกรอกข้อมูลยืนยันการรายงานตัว << 

101766_ประกาศผลโควตา-ม.4-ปี-63-ประเภท-ม.3-เดิม

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ม.1, ม. 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ม.1, ม. 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ
ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
*************************************************
สมัครสอบห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
*************************************************
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้
และ Facebook งานรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รองผู้อำนวยการฯ ภัทรพล 097-3352510, ครูสมหมาย 083-3735495
ครูพรระวี 061-9658789, ครูสำเรียง 092-5254946, ครูเสาวลักษณ์ 089-8651700

ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.14-ห้องเรียนปกติ-

ประกาศด่วน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE/SME ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE/SME ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

SMTESME-List-name-M.1-2563

ประกาศด่วน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE/SME ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE/SME ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563

SMTESME-List-name-M.4-2563

แจ้ง นักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563

EP-List-name-M.4-2563

แจ้ง นักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

1 2 3 4 5 21