รับสมัครนักเรียนทำใบขับขี่ ปี 2563

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง รับจำนวนจำกัด 250 คน เท่านัั้น
***คุณสมบัติ ***
      1. อายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
      2. เป็นนักเรียนโรงเรียนสิรินธร
***เอกสารที่ต้องนำมาแสดง***
      1. เสาเนาบัตรประชาชน  (ส่งตรวจสอบที่งานกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
      2. ใบรับรองแพทย์ (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
      3. ค่าธรรมเนียม 105 บาท  (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
กรอกข้อมูลได้จนถึงวันที่ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

***เมื่อลงข้อมูลในเว็บแล้วให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมลงชื่อ ภายในในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

***ถ้ากรอกข้อมูล จนถึง 250 คนแล้ว  คนต่อไปจะถือว่าเป็นตัวสำรอง อาจจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้

      ลิงค์รับสมัคร     ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

พิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

ดาวน์โหลด ปพ. 4

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน 

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-1-ปี-2562

ปพ4-61-รายบุคคล-2562

รางวัลพระราชทานประกาศเกียรติคุณ​และเข็มพระราช​ท​าน​ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562

นายศรายุทธ​ มั่งคั่ง​ ประธานคณะกรรมการ​สภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร​ จังหวัดสุรินทร์​ เข้ารับรางวัลพระราชทานประกาศเกียรติคุณ​และเข็มพระราช​ท​าน​ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562​ ใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน​ พ.ศ.2562 ณ​ ห้องแกรนด์​ไดม่อนบลูม อิมแพคเมืองทองธานี​ จังหวัดนนทบุรี

1 2