โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน คณะคุณครู พี่ๆสภาพี่เลี้ยง เพื่อนๆสภาปีกการศึกษา 2561 น้องๆสภาฝึกหัด และทุกๆท่านที่ให้กำลังใจช่วยเหลือดูแลมาตลอด

การประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 นำโดยว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จำนวนสมาชิก 44 คน จำนวน 6 หมู่ จำนวนหัวหน้าหมวด 2 คน

กิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนรุ่นน้อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนว ให้กับนักเรียนรุ่นน้อง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณโดม หน้า อาาคาร 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3