มหันตภัยตัวร้าย

มหันตภัยร้าย

คำชี้แจง เมื่อคลิกที่ลิ้งแล้ว ให้ทำการดาวโหลดไฟล์  disaster villain มหันตภัย ตัวร้าย ++.exe ออกมากก่อน จากนั้น กด RUN ก็จะสามารถใช้งาน ได้แล้วค่ะ คลิกเลย

 

 

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดอบรม DLIT สำหรับการเรียนการสอน

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดอบรม DLIT สำหรับการเรียนการสอน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นิเทศการสอนครูอนุสรณ์ จันทสุข

คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ นำโดยครูภูริตา จันทสุขและครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม นิเทศครูอนุสรณ์ จันทสุข และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก ศึกษานิเทศก์ ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์และนาถสุดา จินดาศรี สพม.33 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป

** ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสิรินธร

1 2 3 4