Categories

Category: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขั้นจัดการแถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯ โดย นายพอย สุดจำนง

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดย นายพอย สุดจำนง