The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

กำหนดการแข่งขัน  คลิ๊ก

ฟอมร์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ ชาลเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 4 (The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019)   ปิดรับสมัครแล้วครับ 

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 1. ระดับ ป.4 – ม.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3                                               
 2. ระดับ ม.4 – ม.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6

ประเภทรายการแข่งขัน 

 1. การแข่งขันเอแม็ท แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.4 – ม.3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน และระดับ ม.4 – ม.6 ประเภทบุคคล  
 2. การแข่งขันซูโดกุ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.4 – ม.3 และระดับ ม.4 – ม.6 ประเภทบุคคล
 • การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562 ทาง www.sirin.ac.th (ค่าสมัคร 100/ทีม ไม่จำกัดจำนวนทีม) ส่งค่าสมัครชื่อบัญชี ร.ร.สิรินธร เลขที่บัญชี 7970033865 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์พลาซ่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ fb : math@sirin, line id: sedkeaw2  หรือ โทร. 09-5601-5536, 08-9625-8720  

โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 วิธี ดังนี้

 • 1) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.sirin.ac.th
 • 2) สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ห้อง 529 ค่าสมัครประเภทบุคคล คนละ 100 บาท หรือประเภททีม ทีมละ 100 บาท โดยสามารถโอนเงิน

“ชื่อบัญชี ร.ร.สิรินธร เลขที่บัญชี 7970033865 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์พลาซ่า “
(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลกัฐานการโอนเงนิให้ทราบทาง ID Line : naerattana หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย) 

***หากเกิดข้อสงสัย สอบถามโดยตรงได้ที่ผู้ประสานงานการแข่งขัน***

 1. นางภัคภร ใสแจ่ม โทร. 09 – 5601 – 5536  
 2. นางเรไร เผือดนอก โทร. 08 – 9625 – 8720

ลิ้งค์การรับสมัครออนไลน์ ด้านล่าง

 • ปิดรับสมัครแล้วครับ 

ดูรายชื่อผู้ที่สมัครได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • สูตรคูณ ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขันสูตรคูณ ม.ต้น_62

 • สูตรคูณ ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขันสูตรคูณ_62

 • คิดเลขเร็ว ม.ต้น 

ประกาศผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว _2562.pdf ม.ต้น

 • คิดเลขเร็ว ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว _2562.pdf ม.ปลาย

 • Sudoku ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขัน SUDOKU _M1-3_2562

 • Sudoku ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน SUDOKU _M4-6_2562

 • A-Math ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขัน-A-MATH-ม.ต้น

 • A-Math ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน-A-MATH-ม.ปลาย

 

อบรมครูตามแนวสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ๒ สิรินธร

นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม. ๓๓ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมครูตามแนวสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาโดยมีนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการและเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา โดยมีครูจากสหวิทยาเขต ๒ สิรินธร เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๔ คน ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ซูโดกุ ม.ปลาย
นางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี ม.4/2

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9
นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย ม.5/1

ครูผู้ฝึกซ้อม/ครูผู้ควบคุมทีม
1. นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  2. นางภัคภร  ใสแจ่ม 
3. นางยุพาสินี  สุทธิยานุช  4. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

สาขาคณิตศาสตร์

Download เอกสารการอบรมและสื่อการสอน ได้ที่ >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1JyyGH1AVKNC_3hlKfR6bMDSboD_5IUN7?usp=sharing

1 2 3 4 11