Categories

Category: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.  ในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 สาขาคณิตศาสตร์   ระหว่างวันที่ 26

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤษภาคม  2561  ณ โรงเรียนสิรินธร 

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซูโดกุ ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

“แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 20 – 21  มกราคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแบบฝึกทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ปก  2. เนื้อหา 3. แบบตอบรับ  4. หนังสือตอบรับ สามารถดาวน์โหลดรูปเล่มได้ลิงค์ข้างล่าง ชื่ือ รวมเล่มชุดที่ 611

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา