แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ซูโดกุ ม.ปลาย
นางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี ม.4/2

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9
นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย ม.5/1

ครูผู้ฝึกซ้อม/ครูผู้ควบคุมทีม
1. นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  2. นางภัคภร  ใสแจ่ม 
3. นางยุพาสินี  สุทธิยานุช  4. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

สาขาคณิตศาสตร์

Download เอกสารการอบรมและสื่อการสอน ได้ที่ >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1JyyGH1AVKNC_3hlKfR6bMDSboD_5IUN7?usp=sharing

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ ปีการศึกษา 2561

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการได้แก่

1.ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทียบเคียงระดับประเทศ)ได้รับโล่จาก พณ.ท่านประธานองคมนตรี และเงินรางวัล 10,000 บาท

2. ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ไปแข่งขันต่อที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ชนะเลิศเอแม็ท รุ่น ม.5-6 หญิง ในการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
วันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา

 

“ผลการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
วันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ เอแม็ท ม.5-6 หญิง
นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย

รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 7
นางสาวกนกพร เลาหพงษ์

รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 5 ซูโดกุ ม.ปลาย
นางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี

คณะครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร
นางยุพาสินี สุทธิยานุช
นางภัคภร ใสแจ่ม
นางสาวสายสมร เจือจันทร์

ประกาศผลการแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

>>> Download  Photo  บรรยากาศการแข่งขัน    http://gallery.sirin.ac.th/semester2561/20180722

>>>  Download  เกียรติบัตรนักเรียน  https://drive.google.com/drive/folders/1GcF_p3njUAAOrr3tdqnRV1PMAYYDqyXr?usp=sharing

>>>  Download  เกียรติบัตรครู  https://drive.google.com/drive/folders/1kAq9QweK0m-f-wdeWyhRTWnYlQDtY-aB?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

>>> ผู้เข้าแข่งขัน  A-MATH  ต้องอ่าน

     1. ผู้เข้าแข่งขันเอแม็ททุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดาน แป้นวางเบี้ย (แร็ก)  เบี้ย  และนาฬิกาจับเวลา  โดยนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันงาน

     2. ใช้เวลาแข่งขันฝ่ายละ 22  นาที  โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ  (Switch Toggle)  หรือ  Chess Clock  ทุกเกม 

     3. หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ทโฟน   ติดตั้งแอพพลิเคชัน  โดยดาวน์โหลดจากคำค้น  “Scrabble  Clock”  หรือ  “Chess Clock”  ฯลฯ

 

>>> ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมเข้ากลุ่มไลน์  เพื่อติดตามข่าวสารการแข่งขันค่ะ 

กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์  ที่ 22 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันเอแม็ท  ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น. 09.30 – 10.15 น.

10.20 – 11.05 น.

11.10 – 12.00 น.

12.00 – 12.45 น.

12.50 – 13.35 น.

13.40 – 14.10 น.

14.10 – 14.55 น.

15.00 – 15.45 น.

15.50 – 16.35 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ ศาลาสมาคม

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 2 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 3

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 4 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พัก

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 5

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

 

2. การแข่งขันซูโดกุ  ณ หอประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.20 น.

09.20 – 10.20 น.

10.30 – 11.30 น.

15.30 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน  ณ ศาลาสมาคม

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันซูโดกุ รอบที่ 1

แข่งขันซูโดกุ รอบที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน

มอบรางวัล

 

*หมายเหตุ  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 11