Categories

Category: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบด้วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A – MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   รายการการแข่งขัน A – MATH & SUDOKU SURIN 2016  ครั้งที่ 1  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1190763447649801/ หรือ

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปี 2559 ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร  และโรงเรียนในเขตภาคอีสาน  สมัครและเข้าร่วมการแข่งขัน  [ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าแข่งขัน ] เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมา

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559”

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2559” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  อุดรธานี  จ.อุดรธานี   

โครงการประกวดแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2559

โครงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร