สมัคร “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3”

คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่สมัครแล้ว 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ กติกา คุณสมบัติ วิธีการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย นางกัลยารัตน์ แสนกล้า

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1

สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.  ในจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2561

สาขาคณิตศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 26 – 27  พฤษภาคม 2561

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

Download เอกสาร  >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1TmDOog5zEjb0yxrqPAoI1Oanztz87M3V?usp=sharing

 

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิรินธร โดยครูศราวุฒิ สนใจ

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤษภาคม  2561 

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

จัดโดย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

 

1 2 3 4 5 6 11