รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซูโดกุ ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

“แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561”

ระหว่างวันที่ 20 – 21  มกราคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ซูโดกุ ม.ปลาย

       นายนครินทร์  สระแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

       นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ซูโดกุ ม.ต้น

      นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

เอแม็ท ม.ปลาย

      นางสาวกนกพร เลาหพงษ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นายนครินทร์  สระแก้ว  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

เอแม็ท ม.ต้น

      เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  คู่กับ  เด็กชายกันตพิชญ์  สุวิชา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแบบฝึกทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย

  1. ปก  2. เนื้อหา 3. แบบตอบรับ  4. หนังสือตอบรับ

สามารถดาวน์โหลดรูปเล่มได้ลิงค์ข้างล่าง ชื่ือ รวมเล่มชุดที่ 611

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  A-MATH  ม.3-4  หญิง

           นางสาวณัฐญาดา  นามสวัสดิ์  ชั้น ม.4/1  คู่กับ  

            นางสาวกนกพร  เลาหพงษ์  ชั้น ม.4/1   

 

รางวัลอันดับที่ 5   A-MATH  ม.5 – 6 ชาย

        นายชนภัทร  วังนุราช  ม.6/1

 

และอื่น ๆ  ได้แก่

     ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ต้น  ได้แก่  เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  ม.3/4

    ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ปลาย  ได้แก่  นายนครินทร์  สระแก้ว  ม.6/1

     ลำดับที่ 9  A-MATH  ม.1-2 ชาย  ได้แก่  เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  ชั้น ม.2/3

    ลำดับที่ 13  A-MATH  ม.3-4 หญิง  ได้แก่ นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  ม.4/1  คู่กับ  นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  ม.4/1

 

ทีมผู้ฝึกสอน

1.  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร

2.  นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

3.  นางภัคภร  ใสแจ่ม

4.  นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

ผู้ควบคุมทีม  ได้แก่  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  และนางสาวนำ้หนึ่ง  เสริมจันทร์

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

certificate  AM M.1-3   >>  https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47ZEpUdV8tSXk3WW8/view?usp=drivesdk
certificate  AM M.4-6   >>  https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47bmFZcEM1cVlIOWs/view?usp=drivesdk
certificate  SU M.1-3   >>   https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47bDgxdEJxNHRMcGs/view?usp=drivesdk
certificate  SU M.4-6   >>  https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47Ri1peV9kRHdNbUk/view?usp=drivesdk

certificate  Teacher  

>>  Teacher AM 1-3 >>>https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47TTY0anAyUVgxTEk/view?usp=drivesdk 

>>  Teacher AM 4-6 >>> https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47U2ZtdEJJYjFuaUk/view?usp=drivesdk

>>  Teacher SU 1-3  >>> https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47clVIVWVaYW9qb2M/view?usp=drivesdk

 >>  Teacher SU 4-6 >>> https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47YXVDWE5ScmhKU0U/view?usp=drivesdk

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน AM&SU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

Score A-MATH 2017 M.1-3

Score A-MATH 2017 M.4-6

Score SUDOKU 2017 M.1-3

Score SUDOKU 2017 M.4-6

หมายเหตุ  :  ระดับเหรียญ  คิดตามเกณฑ์ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

1 3 4 5 6 7 11