การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย นางภัคภร ใสแจ่ม

View More การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย นางภัคภร ใสแจ่ม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และการเสริมสร้าง Growth Mindset ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

View More การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และการเสริมสร้าง Growth Mindset ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดยนายสุพิชัย  พลบูรณ์ศรี และคณะ

View More การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 13

 

View More รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 13

ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นางเรไร  เผือดนอก  และนางภัคภร  ใสแจ่ม ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร ร่วมนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน  ในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันที่ 26  กันยายน  2558

View More ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ SME ม.1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดำเนินงานค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  (SME)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20  กันยายน  2558 ณ  หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

View More ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ SME ม.1-3

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ร่วมแสดงนิทรรศการ A-MATH & SUDOKU  SIRINDHORN ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58”  ณ  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สพม.33 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ในวันที่ 12 – 13  กันยายน  2558 นอกจากนี้  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  หลายคนร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

View More มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58

A-MATH ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH  และ  SUDOKU ในรายการ  True  A-MATH  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 10 ณ  ศูนย์การค้า  The  Mall  Korat วันที่ 5 – 6  กันยายน  2558 ผลการแข่งขัน SUDOKU…

View More A-MATH ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม. ปลาย ระดับภาค มูลนิธิเปรม ฯลฯ

  โครงงานมูลนิธิเปรม ฯลฯ ครั้งที่ 13 ปี 2558 โดย 1. ครูธีระพล เสาะแสวง 2. ครู สมพงศ์ วงศ์นุริน 3. นางสาวสาริกุล เกิดสวัสดิ์ 4. นางสาวหทัยชนก สมสร้าง 5. นางสาวธนิฎฐา เพียรเวชสุนทร และ…

View More ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม. ปลาย ระดับภาค มูลนิธิเปรม ฯลฯ