ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A – MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  

รายการการแข่งขัน A – MATH & SUDOKU SURIN 2016  ครั้งที่ 1

ป้าย--ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://www.facebook.com/groups/1190763447649801/

หรือ  Download  file  ด้านล่างนี้

 

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปี 2559 ระดับจังหวัด

20160722_093207

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย

20160722_091521

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร  และโรงเรียนในเขตภาคอีสาน  สมัครและเข้าร่วมการแข่งขัน  [ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าแข่งขัน ] เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมา

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559”

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ 

ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2559”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  อุดรธานี  จ.อุดรธานี   

ในวันที่  25 – 26   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

276058 276059 276060 276061 276062 276063 276064 276065 276066 276067 276068 276069 276070 276071 276072 276121 276122 276123 276124 276125 276126

โครงการประกวดแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2559

ประชาสัมพันธ์ 59โครงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

1466392017812 AMATH.docx

1 5 6 7 8 9 11