สอบธรรมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

แม่กองธรรมสนามหลวง กําหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั…

Read More

เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2…

Read More

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

Read More

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081 876 4351 ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง ค…

Read More