เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูสุริวรรณ สุริยงคตและครูนวัช หาทรัพย์

View More เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-8764351 ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง โทรศัพท์ 082-7513522 ครูเฉลิมชาติ งาขาว โทรศัพท์ 081-7605797 ครูมานพ ด่านวิไล โทรศัพท์ 086-8499552 ครูสรวุฒิ รัตตัญญู โทรศัพท์ 081-7200133 ครูรุ่งรัตน์ สุภาสัย โทรศัพท์ 089-2859891 ครูมนตรี…

View More ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม