กิจกรรม Big Data ผ่าน Padlet

ครูอานนท์ มุ่งดี นำ Padlet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ(Colaborative Learning) เรื่อง …

Read More

มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69

Read More