มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษซึงในการนี้นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งระดับชาติ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ทีมหุ่นยนต์ “กันตรึมโรบอท” เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายกฤตภาส เครือยา
2. เด็กชายพชร นามนาค
3. เด็กชายธีรพัฒน์ จรัญศิริไพศาล

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายปณิธาน สมใจหวัง
2. เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอี่ยม
3. เด็กชายอนิวัตติ์ เซียรัมย์

มหันตภัยตัวร้าย

คำชี้แจง เมื่อคลิกที่ลิ้งแล้ว ให้ทำการดาวโหลดไฟล์  disaster villain มหันตภัย ตัวร้าย ++.exe ออกมากก่อน จากนั้น กด RUN ก็จะสามารถใช้งาน ได้แล้วค่ะ คลิกเลย

 

 

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดอบรม DLIT สำหรับการเรียนการสอน

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดอบรม DLIT สำหรับการเรียนการสอน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 2 3 4