Categories

Category: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ“สิรินธร ตรึงจิต ศิษย์นิรันดร์…”เพื่อเป็นการไว้อาลัยคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ชิงรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเงินสด รายละเอียดรางวัล 1.

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าสิรินธร-สุรวิทยาคาร ครั้งที่ 2

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า สิรินธร VS สุรวิทยาคาร วันเสาร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ตั้งแต่เวลา 13.30