การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร ขอขอบพระคุณ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย ศน. ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศน. นาถสุดา จินดาศรี ศน. พชรพรรณ ด่านวิไล และ ศน. ปฤษณา อรรถเวทิน ในการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภายใต้แนวคิด “เรียนออนไลน์อย่างมีความสุข เรียนได้ก็ดี เรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”

เปิดบ้านวิชาการ Open House และ SirindhornTest ครั้งที่ 4

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House และ SirindhornTest ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ส.ธ. และ ส.ว.ค.

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร นายสิงห์ทอง สิงหพรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนสุรวิทยาคาร ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

Sirindhorn Night Run Super Fun In The Garden #1

Sirindhorn Night Run Super fun in the garden ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ (สวนใหม่) 

>> รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครวิ่ง คลิกที่นี่

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562

นายมหิทธิฤทธิ์ ชูสง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ ๑๑ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 21