ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร

นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร ประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสิรินธร พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและพิธีมุทิตาคารวะ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนสิรินธร ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร

ตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จาก สพม 33 การตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนเสมอภาค

งานแนะแนวโรงเรียนสิรินธร พร้อมผู้บริหารโรงเรียนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1 2 3 23