การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562

นายมหิทธิฤทธิ์ ชูสง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ ๑๑ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญและทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยจัดขึ้น ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร

งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณสถานนีรถไฟ จังหวัดสุรินทร์

วันคริสต์มาส

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

พี่แนะแนวน้อง ประจำปีการศึกษา 2562

งานแนะแนวและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม “พี่แนะแนวน้อง ประจำปีการศึกษา 2562” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ โดยมีกิจกรรม “ ไขเคล็ดลับ..กับอาชีพในฝัน” พบกับรุ่นพี่ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จากหลากหลายสายงานอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในเส้นทางสู่อาชีพนั้นๆ
*กิจกรรม “พี่พบน้อง” แนะนำพี่ๆศิษย์เก่า ที่เรียนในสถาบัน และคณะ/สาขาต่างๆ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์

อ.วิทวัส และ อ.สรวิศ อาจารย์ผู้ประสานงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางมาเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 20