คณะครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ติดตามโครงการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ติดตามโครงการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

View More คณะครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ติดตามโครงการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

View More การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.4 (คุณธรรมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ)

View More โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.4

พิธีถวายมุฑิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรวัดศาลาลอย

พิธีถวายมุฑิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรวัดศาลาลอย [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

View More พิธีถวายมุฑิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรวัดศาลาลอย

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.1 (คุณธรรมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ)

View More โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.1

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

View More มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่