นิทรรศการศิลปะ “100รูปร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9”

กลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดนิทรรศการศิลปะและการแสดง “100รูปร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพัฒนาและสร้างสรรึผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนมาจัดแสดงร่วมกัน โดยให้อิสะทางด้านแนวความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่และประกอบอาชีพ

ลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพรรคที่เสนอชื่อในการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3 พรรค คือ  เบอร์ 1 พรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 2 พรรคสรรสร้างสิรินธร และเบอร์ 3 พรรครวมใจรักสิรินธร  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการให้ความรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผลการนับคะเเนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเเสดงความยินดีกับพรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 1

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร ธีม “ถวายความอาลัย” หมดกำหนดส่งผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2559  โดยมีขนาดภาพ A4 ความละเอียดที่ 300 dpi ไฟล์นามสกุล jpg หรือ psd  ส่งผลงานได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ 

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียน

14855946_747517712063905_2568181999272747627_o 14859667_747516265397383_7014310113499153278_o

14859683_747517105397299_4667358908936389594_o 14883631_747517265397283_6683778640096089542_o

14917046_747516318730711_3858081666538392378_o
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพบปะนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งให้โอวาท เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ (1 พฤศจิกายน 2559 )

1 11 12 13 14 15 19