ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผูุ้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูขกตเวทีแก่นักเรียน ณ เวทีโดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันวิทยาศาสตร์

นายตังจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมถวายพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การจัดกิตจกรรมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงเรียนสิรินธร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานมีการแข่งขันกิจกรรมการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่างๆในโรงเรียน นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

เกียรติบัตรนักเรียน-A-MATH-ป.4-ม.3-รางวัล

เกียรติบัตรนักเรียน-A-MATH-ป.4-ม.3-เข้าร่วม

เกียรติบัตรนักเรียน-A-MATH-ม.4-ม.6-รางวัล

เกียรติบัตรนักเรียน-A-MATH-ม.4-ม.6-เข้าร่วม

เกียรติบัตรนักเรียน-SUDOKU-ป.4-ม.3-รางวัล

เกียรติบัตรนักเรียน-SUDOKU-ป.4-ม.3-เข้าร่วม

เกียรติบัตรนักเรียน-SUDOKU-ม.4-ม.6-รางวัล

เกียรติบัตรนักเรียน-SUDOKU-ม.4-ม.6-เข้าร่วม

เกียรติบัตร-ครู-A-MATH-ป.4-ม.3-รางวัล

เกียรติบัตร-ครู-A-MATH-ป.4-ม.3-เข้าร่วม

เกียรติบัตร-ครู-A-MATH-ม.4-ม.6-รางวัล

เกียรติบัตร-ครู-A-MATH-ม.4-ม.6-เข้าร่วม

เกียรติบัตร-ครู-SUDOKU-ป.4-ม.3-รางวัล

เกียรติบัตร-ครู-SUDOKU-ป.4-ม.3-เข้าร่วม

เกียรติบัตร-ครู-SUDOKU-ม.4-ม.6-รางวัล

เกียรติบัตร-ครู-SUDOKU-ม.4-ม.6-เข้าร่วม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรทั้งหมด click!!

หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเกียรติบัตร สามารถติดต่อ คุณครูเรไร เผือดนอก โทร 08 – 9625 – 8720 หรือกรุ๊ปไลน์ Sirin amath&sudoku

คณะกรรมการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ มอบทุนการศึกษา

คณะกรรมการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จำนวน 10 คนคนละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท

1 2 3 4 19