กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

View More กิจกรรมวันคริสต์มาส

พิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเบิกพระเนตรรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคาร ๑

View More พิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศิษย์เก่ากลับมาแนะแนวน้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมใจกันมาแนะแนวน้องๆนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

View More ศิษย์เก่ากลับมาแนะแนวน้อง

ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE/SME) เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ เขาใหญ่ โอโซนวัลเลย์ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

View More ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมการแสดงงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์ ณ บริเวณสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

View More งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานสภานักเรียน

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นซึ่งมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

View More โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานสภานักเรียน

นำเสนอ Best Practices

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดมหกรรม best practices ของบุคลากร กลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา best ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.33 เพื่อต้อนรับและนำเสนอต่อ คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (นายสำเริง…

View More นำเสนอ Best Practices

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบล เมืองลีง อำเภอ จอมพระ สุรินทร์

View More ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

พระครูปริยัติกิจธำรง(สมหวัง ปธ.๔, นธ.เอก, พธ.บ. กศ.ม.)รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 

View More พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

เปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ครั้งที่ 2

นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม 2561

View More เปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ครั้งที่ 2