DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561  http://scienceday.sirin.ac.th *** ลิงค์เกียรติบัตรอยู่หน้าประกาศผลการแข่งขัน

View More DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการประเสริฐ พิศสมัย และ รองผู้อำนวยการประจวบ บุญพอก เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

View More ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการประเสริฐ พิศสมัย และ รองผู้อำนวยการประจวบ บุญพอก เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

นายภัทรพล หมวกเหล็ก พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

View More ถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีแก่นักเรียน ณ เวทีโดมสราญ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ วันแม่แห่งชาติ

View More กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันอาเซียน ASEAN DAY

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมวันอาเซียนASEAN DAY เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณ โดมสราญ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

View More วันอาเซียน ASEAN DAY

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร จังหวัด สุรินทร์ โดยมีนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ

View More โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

สมัครแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561   [ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคา 2561 ]   แข่งขันเรียงความ-คัดลายมือ – ระดับ ม.ต้น วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – ระดับ ม.ปลาย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.…

View More งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

การประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 นำโดยว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

View More การประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)