Categories

Category: ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา

แชมป์ซูโดกุ ม.ปลาย คนแรกของรายการ สตั้ดดี้พลัส ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุ ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นายนครินทร์  สระแก้ว  นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันซูโดกุ  ม.ปลาย ในรายการ  สตั้ดดี้พลัส ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุ ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก

App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย1)  เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน                    

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

โดย…เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน   เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า  เและด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     สามารถดาวโหลด Application

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “ทรู  เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่ 11  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559” ณ  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  10- 11