Categories

Category: ผลงานนักเรียน

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “ทรู  เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่ 11  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559” ณ  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  10- 11

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบด้วย

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  24 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน