Categories

ขาว-แดง Today

รณรงค์การเลือกตั้ง Big Day สุรินทร์รวมพลังเลือกตั้ง ส.ส

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง Big Day สุรินทร์รวมพลังเลือกตั้ง ส.ส ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

พิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเบิกพระเนตรรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคาร ๑

ศิษย์เก่ากลับมาแนะแนวน้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมใจกันมาแนะแนวน้องๆนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE/SME) เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ เขาใหญ่ โอโซนวัลเลย์ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลงานนักเรียน

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์

ชนะเลิศเอแม็ท รุ่น ม.5-6 หญิง ในการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา   “ผลการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่สามารถทำข้อสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ม.3 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 24 มกราคม 2561     รางวัลเหรียญทองแดง  วิทยาศาสตร์

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

ปฏิทินรับนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.10ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะ

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 Medical Fairy

กลุ่มสาระภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขั้นจัดการแถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ

กลุ่มสาระศิลปะ

รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ไฟล์แนบ File File size Downloads บทคัดย่อ รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 79

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์

ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน

เพลงมาร์ชสิรินธร

เพลงทุกทางเพื่อสิรินธร

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป