โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังทุกความคิดเห็น

0Answer
43View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Oct 15, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Answer
129View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Sep 07, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Answer
128View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Aug 30, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

November 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
10
11
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
12
13
 • สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
14
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • วันสุดท้ายการส่งรายงานการปฏิบัติงาน
15
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
17
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
19
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20
 • กรอก SGS
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2563
22
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
25
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
27
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
28
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • อบรมกฎหมายวินัยการปฏิบัติราชการ
29
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • อบรมกฎหมายวินัยการปฏิบัติราชการ
 • ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ม.1, ม.4
30
 • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 115 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 83 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 106 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 115 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 83 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 106 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

Read more