ข้อทราบหลักเกณฑ์ ระเบียบ เกี่ยวกับเด็กที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในมัธยามศึกษาปีที่ 1 ค่ะ

ตอบข้อสงสัยและรับฟังทุกความคิดเห็น
0
Anonymous
Oct 26, 2020 10:49 AM 0 Answers ทุกเรื่องราวที่ท่านสงสัย
Member Since Oct 2020
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

อยากทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครเด็กเข้า ม.1 ค่ะ (ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเทอม) และห้วงเวลาที่มีการรับสมัครและสอบค่ะ

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
- Oct 31, 2020 10:51 AM

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
0 Answers