แจ้ง นักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563

EP-List-name-M.4-2563

แจ้ง นักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ม.1 รายงานตัววันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ม.4 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ โดมรวมใจสิรินธร

ลำดับที่-1-ม.1-smte

ลำดับที่-2-ม.1-sme

ลำดับที่-3-ม.1-ep

ลำดับที่-4-ม.4-smte

ลำดับที่-5-ม.4-sme

ลำดับที่-6-ม.4-ep

ลำดับที่-7-ม.4-ilp

ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2562

ปพ4-61-รายบุคคล-2562

เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านทราบ

   1. งานกิจการนักเรียนได้นำ ปพ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาจัดวางไว้เพื่อให้คุณครูนำไปดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 2 แล้ว ให้คุณครูติดต่อรับได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน

   2. ปก ปพ.4 งานกิจการนักเรียนได้จัดทำเป็นปัจจุบันแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ครับ 

   3. หากคุณครูดำเนินการสรุป ปพ.4 ในภาคเรียนที่ 2 แล้วเสร็จ ให้นำภาคเรียนที่ 1 มาเป็นภาคผนวก รวมเป็นเล่มเดียวกัน

   4. กำหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563  โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่องานกิจการนักเรียนจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป