โรงเรียนสิรินธรแจ้งปรับเปลี่ยนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ห้องมอบตัว-SMTE-ม.1

ห้องมอบตัว-SME-ม.1

ห้องมอบตัว-EP-ม.1

ห้องมอบตัว-SMTE-ม.4

ห้องมอบตัว-SME-ม.4

ห้องมอบตัว-EP-ม.4

ห้องมอบตัว-ILP-ม.4

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 62 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง เพื่อติดตั้งอาคารวิไลพัฒนา (15) และอาคารปลั่งศรี มูลศาสตร์ (16) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

0.0 Bประกาศ..