ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และผสมผสาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสารจากกลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

มกราคม 2022

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
5
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
6
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
7
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
8
9
10
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
11
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
12
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • สอบกลางภาคออนำลน์ ม.6
13
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • สอบกลางภาคออนำลน์ ม.6
14
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • สอบกลางภาคออนำลน์ ม.6
15
16
17
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
18
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
19
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • สอบกลางภาคออนไลน์ ม.1-5
20
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • สอบกลางภาคออนไลน์ ม.1-5
21
 • จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • สอบกลางภาคออนไลน์ ม.1-5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2554

เพลงมาร์ชสิรินธร

เพลงทุกทางเพื่อสิรินธร