ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร (15 พฤษภาคม...
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดมรวมใจสิรินธร เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฏระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันตัวเองและผู้อื่น จากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9-11...