เว็บมาสเตอร์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร (15 พฤษภาคม 2565)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดมรวมใจสิรินธร เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฏระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันตัวเองและผู้อื่น จากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9-11 พฤษภาคม 2565)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.พานชัย เกษฎา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี (8 พฤษภาคม 2565)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะเขียนหนังสือ

ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะเขียนหนังสือจำนวน 86 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนรับมอบ (7 พฤษภาคม 2565)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.พานชัย เกษฎา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี (7 พฤษภาคม 2565)