แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม สาย เฉื่อย ให้ติดต่อที่หัวหน้าระดับชั้น แก้ไขสาย เฉื่อย ระดับชั้น ม. 1 ระดับชั้น ม. 2 ระดับชั้น ม. 3 ระดับชั้น ม. 4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 แก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6...