ข่าวสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม สาย เฉื่อย ให้ติดต่อที่หัวหน้าระดับชั้น แก้ไขสาย เฉื่อย ระดับชั้น ม. 1 ระดับชั้น ม. 2 ระดับชั้น ม. 3 ระดับชั้น ม. 4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 แก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 ส่งหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร (15 พฤษภาคม 2565)