แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม สาย เฉื่อย ให้ติดต่อที่หัวหน้าระดับชั้น แก้ไขสาย เฉื่อย ระดับชั้น ม. 1 ระดับชั้น ม. 2 ระดับชั้น ม. 3 ระดับชั้น ม. 4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 แก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร (15 พฤษภาคม...
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดมรวมใจสิรินธร เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฏระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันตัวเองและผู้อื่น จากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9-11...